W okresie sezonu letniego lipiec-sierpień od 50 do 75 zł /osoba.
W pozostałych miesiącach wrzesień-czerwiec od 40 zł/osoba.

Copyright (c) 2007 Willa Maria. Wszystkie prawa zastrzeżone.